Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Frequently Asked Questions (FAQ)

Bekijk hier onze meestgestelde vragen. Heb je een andere vraag? Mail naar cilt [at] uva.nl.

Studentes werken achter laptop

Design of redesign?

Het is aantrekkelijk om een bestaande course te ‘verblenden’ door bepaalde componenten simpelweg te vervangen voor een digitaal of online alternatief. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van colleges door webcolleges of papieren boeken door eBooks. Dit is echter tegelijkertijd een enorme valkuil, omdat deze denkwijze leidt tot uitgaan voor de potentie van technologie, en niet de uiteindelijke educatieve strategie en onderliggende principes (Simpson & Anderson, 2009). Een bekend voorbeeld hiervan is het vervangen van discussie in de collegezaal, door discussie op online fora. Studenten zouden dan meer bronnen kunnen aandragen en hun argumenten beter kunnen structureren en onderbouwen. Echter maakt de transactionele afstand en veranderde conversatie dynamiek op een internetforum, dat het resultaat vaak geen aantrekkelijk alternatief voor het fysieke debat biedt. In wisselende inspanningsniveau, kost het ontwerpen van een blended learning course vaak 3-6 maanden, vergelijkbaar met een reguliere course (Aycock, 2002; Johnson, 2007; Ward, 2009)

Simpson, M., and Anderson, B., “Redesigning Initial Teacher Education.” In: Stacey, E., and Gerbic, P. (Eds.) Effective Blended Learning Practices: Evidence-based Perspectives in ICTfacilitated Education, Hershey, NH: Information Science Reference, 62-78, 2009.
Aycock, A. Garnham, C., and Kaleta, R. “Lessons Learned from the Hybrid Course Project.” Teaching with Technology Today 8(6) (2002). Johnson, J.Q. and Voelker-Morris, R. “Course Redesign for Hybrid Learning.” University of Oregon (2007). 
Ward, K. and Draude, B. “Instructional Design for Hybrid Courses: Deliberate Design for the Best of Both Worlds.” Presentation at the14th Annual Instructional Technology Conference, Murfreesboro, TN, March 29-31, 2009. 

Substitueren of toevoegen?

Een fenomeen wat relatief vaak leidt tot een gefaald experiment is het simpelweg toevoegen van middelen aan een bestaande course. Eigenlijk zit het vak al vol, maar nu zijn er allemaal extra online activiteiten die studenten ook niet kunnen/willen missen. Dit leidt tot onnodige spanning (Hartnett, 2009). Hetzelfde geldt vanuit het perspectief van de docent; het toevoegen van een online forum kost de docent alleen maar extra tijd in begeleiding en onderhoud. Het is daarom een best practice om de course te herontwerpen vanuit de onderwijsvisie, en niet zomaar een paar online modules bovenop het bestaande vak te plakken (Aycock, 2002; Garnham, 2002; Johnson, 2007; Pouyioutas, 2010).

Hartnett, M. “Factors Undermining Motivation in Place-based Blended Learning.” Proceedings of ASCILITE 2009, Auckland, NZ, 443-449, 2009.
Aycock, A. Garnham, C., and Kaleta, R. “Lessons Learned from the Hybrid Course Project.” Teaching with Technology Today 8(6) (2002). 
Garnham, C., and Kaleta, R. “Introduction to Hybrid Courses.” Teaching with Technology Today 8(6) (2002). 
Johnson, J.Q. and Voelker-Morris, R. “Course Redesign for Hybrid Learning.” University of Oregon (2007).
Pouyioutas, P. “Hybrid Learning Curriculum Development using the ReProTool–Lessons from Ancient Philosophy.” ICHL'10 Proceedings of the Third International Conference on Hybrid Learning, 2010.

Beginnen met doelen of met materialen?

Zoals elders op de CILT site genoemd moet elk curriculum, elke course en elk leermoment uitgaan van een onderliggend didactisch concept met helder geformuleerde leerdoelen (Yukawa, 2010; Shibley, 2009; Hensley, 2005; Tan, 2010). Daarbij hoort dat er vervolgens goed is nagedacht over wát men aan kennis wilt overbrengen, op welke manier, welke taken daarbij horen en hoe dit getoetst wordt. Het is dan ook een klassieke fout om een ‘leuk’ idee te hebben met bijvoorbeeld iPads, en dit zomaar te integreren in het onderwijs. Begin niet met welke materialen leuk lijken, maar met het fundament van de kennisoverdracht. Kies vervolgens de juiste content delivery method, passend bij het didactisch concept. Dit kan dan soms een elektronische tool zoals een iPad zijn.

Yukawa, J. “Communities of Practice for Blended Learning: Toward an Integrated Model for LIS Education.” Journal of Education for Library and Information Science 51(2): 54-75 (2010).
Shibley, I. “Blended course design.” Magna Publications (2009).
Hensley, G. “Creating a hybrid college course: Instructional design notes and recommendations for beginners.” Journal of Online Learning and Teaching 1(2) (2005).
Tan, L., Wang, M., and Xiao, J. “Best Practices in Teaching Online or Hybrid Courses: A Synthesis of Principles.” Lecture Notes in Computer Science 6248: 117-12 (2010).​

Vanuit de docent of vanuit de student?

Het ontwerpen van een blended learning course vanuit het perspectief van de student zorgt voor centralisatie rondom het actieve leerproces van de student (Pouyioutas, 2010; Alberts, 2010). Een algemene strekking binnen de literatuur is dat blended learning zich beter leent voor een paradigma met een learner-centered model, ten opzichte van een teacher-directed model. Dit heeft vooral te maken met toegenomen verantwoordelijkheid van de student voor zijn eigen leerproces en bijbehorende zelf-monitoring hiervan.

Pouyioutas, P. “Hybrid Learning Curriculum Development using the ReProTool–Lessons from Ancient Philosophy.” ICHL'10 Proceedings of the Third International Conference on Hybrid Learning, 2010.
Alberts, P.P., Murray, L.A., and Stephenson, J.E., “Eight Educational Considerations for Hybrid Learning.” In: Wang, F.L., Fong, J., and Kwan, R.C. (Eds.), Handbook of Research on Hybrid Learning Models: Advanced Tools, Technologies, and Applications, Information Sciences Reference: Hershey, PA, 185-202, 2010.​

Autonoom innoveren of rekenen op extern onderwijssupport?

Zoals verder uitgelicht in de vraag over implementatie, is een ondersteunend professioneel milieu essentieel voor het succes van een blended learning concept. Zelf met websites, video en andere technologieën leidt weliswaar uiteindelijk tot innovatieve leertrajecten, maar alleen nadat is opgeschaald middels professionele ondersteuning (kennisclip studio, ICT ondersteuning, etc.). Een docent die op kleine schaal experimenteert is dus een uitstekende grassroot, maar leidt zelden tot een succesvol model op grote schaal als de docent individueel blijft opereren (Alebaikan & Troudi, 2010; Kenney & Newcombe, 2010; Ramos et al., 2011; Gedik et al., 2013; Heaney & Walker, 2012; Korr et al., 2012; Lotrecchiano et al., 2013). De docent doet er dus logischerwijs goed aan om deze support in een vroege fase te inventariseren en te betrekken.

Alebaikan, R., & Troudi, S. (2010). Blended learning in Saudi universities: challenges and perspectives. ALT-J Research in Learning Technology, 18(1), 49-59.
Kenney, J., & Newcombe, E. (2010). Adopting a blended learning approach: Challenges encountered and lessons learned in an action research study. Journal of Asynchronous Learning Networks, 15(1), 45-57.
Ramos, F., Taju, G., & Canuto, L. (2011). Promoting distance education in higher education in Cape Verde and Mozambique. Distance Education, 32(2), 159-175. 
Gedik, N., Kiraz, E., & Ozden, M. Y. (2013). Design of a blended learning environment: Considerations and implementation issues. Australasian Journal of Educational Technology, 29(1), 1–19.
Heaney, C. A., & Walker, N. C. (2012). The challenges and opportunities of teaching sport and exercise psychology at a distance. Sport & Exercise Psychology Review, 8(2), 65-71.
Korr, J., Derwin, E. B., Greene, K., & Sokoloff, W. (2012). Transitioning an Adult-Serving University to a Blended Learning Model. The Journal of Continuing Higher Education, 60, 2-11. 
Lotrecchiano, G. R., McDonald, P. L., Lyons, L., Long, T., & Zajicek-Farber, M. (2013). Blended learning: Strengths, challenges, and lesson learned in an interprofessional training program. Matern Child Health J, 17, 1725-1734. 

Hoe vaak spreken we af?

Natuurlijk is dit maatwerk en volledig afhankelijk van het didactisch concept (Allen, 2007; Alberts, 2010; Hoffmann, 2003; Twigg, 2003). De literatuur doet echter wel enkele handreikingen voor courses die overwegend digitaal willen. Zo wordt aangeraden minimaal enkele fysieke contactmomenten in te bouwen in een klaslokaal of collegezaal. De consensus lijkt te liggen op in ieder geval eenmaal per week (Hoffmann, 2003) of een opening en afsluiting van de course (Martyn, 2003).

Allen, I.E., Seaman, J., and Garrett, R. Blending In: The Extent and Promise of Blended Education in the United States (March 2007). 
Alberts, P.P., Murray, L.A., and Stephenson, J.E., “Eight Educational Considerations for Hybrid Learning.” In: Wang, F.L., Fong, J., and Kwan, R.C. (Eds.), Handbook of Research on Hybrid Learning Models: Advanced Tools, Technologies, and Applications, Information Sciences Reference: Hershey, PA, 185-202, 2010.
Hofmann, J. “Managing the Synchronous Blend.” American Society for Training and Development (ASTD) (2003).
Twigg, C.A. “Improving Learning and Reducing Costs: New Models for Online Learning.” EDUCAUSE Review 38(5) (2003). ​
Martyn, M. “The Hybrid Online Model: Good Practice.” EDUCAUSE Quarterly 1(18) (2003).

Syllabus schrijven, wel of niet doen?

Wel doen (Beatty, 2010; Tan, 2010). Met name wanneer studenten meer op zichzelf zijn aangewezen voor het leerproces, is een ‘roadmap’ bewezen effectief om de slagingskans van het blended learning concept te doen slagen (Yukawa, 2010; Eke, 2010). Er ligt veel nadruk op het overbrengen van de boodschap dat de student zelf verantwoordelijk is, en dat wordt verwacht dat zij ook buiten contactmomenten significant participeren. Voor syllabi is structuur en gebruiksvriendelijkheid essentieel, er zijn een aantal sjablonen hiervoor beschikbaar online. In de literatuur wordt vaak verwezen naar de Estrella Mountain CC Syllabus Template en de Sacramento State University Template. Denk aan het inzichtelijk maken van tijdsindicaties voor contactmomenten en online componenten (Duurt een e-learning 1 of 4 uur? Is het een kennisclip van 10 minuten of een webcollege van 1 uur?). Benoem daarnaast de leerdoelen en hoe deze bereikt worden. Hoe meer de student het onderwijsblok begrijpt, hoe beter de student zich hiernaar kan vormen.

Beatty, B.J. “Connecting Online and On-ground Learners with HyFlex Courses.” Invited plenary session, EDUCAUSE Learning Initiative (ELI) 2010 Online Fall Focus Session, 2010.
Tan, L., Wang, M., and Xiao, J. “Best Practices in Teaching Online or Hybrid Courses: A Synthesis of Principles.” Lecture Notes in Computer Science 6248: 117-12 (2010).
Yukawa, J. “Communities of Practice for Blended Learning: Toward an Integrated Model for LIS Education.” Journal of Education for Library and Information Science 51(2): 54-75 (2010).
Eke, K., and Bell, M. “Blended Course Design Made Easy: 3 Simple Steps.” Presentation at the 16th annual Sloan Consortium International conference on Online Learning, 2010.