Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Innovatief onderwijs

Met innovatieve onderwijsconcepten worden nieuwe leer- en lesmethoden bedoeld. De meeste onderwijsconcepten zijn al eeuwenoud: colleges, boeken en huiswerk bijvoorbeeld. Er zijn echter steeds meer manieren om te leren, en vaak maken nieuwe concepten gebruik van digitale en online methoden. Denk aan nieuwe activerende leervormen, of 'blended learning'.

Activerend leren

Activerend leren gaat over verschillende werkvormen die van studenten een actieve bijdrage aan het leerproces vragen, en hen aanzetten tot kritisch denken. Door studenten binnen een module meteen actief bij het leerproces te betrekken, bijvoorbeeld door tussentoetsen en andere actieve onderwijsvormen, wordt voorkomen dat studenten zich pas actief op de lesstof gaan richten aan het eind van een module, als zij tentamen moeten doen. 

Blended learning

Met blended learning worden onderwijsactiviteiten bedoeld die een systematische en betekenisvolle combinatie van face-to-face-interacties (offline) met online interacties zijn tussen studenten, docenten en onderwijsbronnen. Blended learning wordt ingezet als middel om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren vanuit een sterk onderwijskundig perspectief.

Traditionele colleges en werkgroepen worden bij blended learning aangevuld met een online omgeving waarin studenten dieper in kunnen gaan op de stof, aan opdrachten samenwerken, ideeën uitwisselen op discussiefora, feedback aan elkaar te geven en zichzelf toetsen. 

De sterke kanten van offline en online onderwijs worden bij blended learning met elkaar gecombineerd. Het directe contact tussen docent en student wordt aangevuld met het op elke plek, op elke tijd aanwezig zijn van het onderwijsmateriaal. De online omgeving is daarbij een aanvulling op de offline omgeving.

De docent blijft uiteindelijk degene die beslist in hoeverre leerlingen zelf mogen kiezen en welke onderdelen online worden uitgevoerd en welke offline. 

Bekijk hier op welke manieren je je onderwijs blended kunt maken