Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Video in onderwijs

Krachtig in de juiste context

Video in onderwijs

Introductie

Het is een breed gedragen uitspraak dat technologische potentie enorm is mits juist ingezet. In studies zoals Bransford, Brown, & Cocking (2000) en De Boer (2013) wordt uitvoerig geschreven over video in het onderwijs en de winst van het opnieuw kunnen oproepen van onderwijsmomenten. Video is een boeiend medium omdat het een grote kracht is achter de veranderde afstand tussen docent, student en locatie. De docent en student kunnen dichter bij elkaar gebracht worden in het geval van extra kennisclips voor thuis, maar deze afstand kan ook vergroot worden als video als substituut wordt ingezet. Bedenk wel, een aantrekkelijk YouTube kanaal kan een hechtere docent-student band scheppen dan een slecht fysiek college.

Het omgaan met deze afstand en docent-student relatie is een belangrijke consequentie van het toegenomen gebruik van video (Siemens et al. 2015; Bates 2015).

Videoproductie eenvoudig?

De populariteit van sommige vlogs of kanalen zoals de Khan Academy geven aan dat ook een relatief eenvoudige productie een groot effect kan hebben. Over het algemeen is het echter zo dat de productie van educatief videomateriaal relatief arbeidsintensief. Mediavaardigheden en kosten zijn belangrijke knelpunten in een breder gebruik van video in onderwijs (Bakel & Groot Kormelink, 2011; Panopto, 2014; Sonicfoundry, 2013). Docenten zien het opnemen/produceren van onderwijsmateriaal op video niet per sé als onderdeel van hun baan, of dat het een basisdienst is ten opzichte van studenten om een deel van het materiaal on-demand te ontsluiten (Beaudoin, 2014). Lesgeven in de camera is ook niet hetzelfde als college geven voor een groep studenten, de presenteerstijl is anders en vraagt een iets andere skillset (Guo, Kim, & Rubin, 2014).

Voor- en nadelen van video in het onderwijs

Een handige manier om video in het onderwijs te benaderen is via een eenvoudig overzicht van voor- en nadelen. Disclaimer: sommige punten worden ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, andere zijn meer opinie en moeten verder worden onderzocht.

Voordelen

Preston et al. (2010) droeg bepaalde voorwaarden aan voor wanneer video toegevoegde waarde heeft. Deze voorwaarden zijn onder meer grote studentengroepen, studenten die niet naar college (kunnen) komen, behoefte aan flexibel leren en studenten met een taalachterstand. Ook worden ongunstige omstandigheden benoemd zoals strikte auteursrechten, gevoelige lesstof en als fysieke begeleiding bij probleemgestuurd onderwijs nodig is.

Yousef et al. (2014) keek naar 67 papers tussen 2003-2013 over ‘video based learning’ en concludeerde dat learning outcomes en tevredenheid verbeteren in het juiste milieu. Gorissen et al. (2012) zag al dat opgenomen webcolleges de kans vergroten dat studenten hun tentamens halen. Filius & Lam (2009) schrijft dat 2 op de 3 docenten het gevoel heeft dat opgenomen webcolleges het studiesucces vergroten. Het eerdere onderzoek van Preston et al. wees al uit dan driekwart van de studenten het gebruik van video een positieve impact vonden op hun leren, zowel in kwaliteit als in toegankelijkheid. In Manchester University was dat percentage zelfs 90%. Reece et al. (2013) beschreef een specifiek vak waarin webcolleges het enige verschil met vorig jaar waren, wat resulteerde in een significant positieve impact op toetsresultaten.

Het bereiken van een groter publiek door middel van video kan erg positieve gevolgen hebben voor docenten op zoek naar een breder (inter)nationaal academisch profiel. Ook maakt het uitwisseling tussen docenten makkelijker wat de onderwijskwaliteit ten goede kan komen.

Nadelen

Over het algemeen is de literatuur over video in het onderwijs positief voor zowel student als docent. Er zijn echter ook duidelijke geluiden die waarschuwen over geforceerd en verkeerd gebruik. Een belangrijk punt is een eventuele terugloop van studenten in de collegezaal. In de UvA zijn er in sommige studies vakken met te lege collegezalen na de implementatie van goede webcolleges; vaak omdat fysieke aanwezigheid geen voordelen biedt ten opzichte van leren op afstand en in eigen tijd. Colleges in de avond waarin alleen ‘wordt gezonden’ met weinig interactie zijn het beste voorbeeld. Aan de andere kant worden binnen de UvA deze webcolleges ook ingezet om te grote studenten aantallen te voorzien van onderwijs. Filius & Lam (2010) zagen geen reductie in aanwezigheid. Nashash & Gunn (2013) beschreven al verspilling van tijd en bijkomende frustratie als gevolg van geklungel met videovoorzieningen tijdens een fysiek (werk)college.

Presenteren in de camera is heel iets anders dan presenteren voor een collegezaal. Een goede docent is niet automatisch een goede presentator. In de vorm van opgenomen colleges speelt dit niet, maar komt het ‘publieke en eeuwige’ van video ter sprake. Docenten kunnen moeite hebben met het concept dat de gegeven colleges door een veel breder publiek gezien zouden kunnen worden, wat de angst om fouten te maken of verkeerd over te komen groter maakt. Een onjuiste uitspraak is veiliger in een fysiek college dan als het on demand kan worden teruggehaald.

 • Referenties

  Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (2000). How people learn; Brain, mind, experience and school. Washington: National Academy Press.

  De Boer, J. (2013). Learning from video: Viewing behavior of students. Enschede: Ipskamp Drukkers B.V.

  Siemens, G., Gašević, D., & Dawson, S. (2015). Preparing for the digital university: a review of the history and current state of distance, blended, and online learning. Athabasca: Athabasca University. Retrieved from http://linkresearchlab.org/PreparingDigitalUniversity.pdf

  Bates, A. W. (2015). Teaching in a digital age; Guidelines for designing teaching and learning for a digital age. open.bccampus.ca. Retrieved from http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/

  Bakel, K. Van, & Groot Kormelink, J. (2011). Tour d’horizon in hed kader van het e-merge project “video to learn.” Den Haag.

  Panopto. (2014). Motivating millennials; How to use video to help the next generation of employees succeed. Retrieved from http://panopto.com/wp-content/uploads/2014/06/White-Paper-Motivating- Millennials-with-Video-Panopto-Video-Platform.pdf?submissionGuid=2f22b907-1f9b-4458-aef6- 06eedb384b04

  Sonicfoundry. (2013). Academic video at a tipping point. Madison. Retrieved from http://www.sonicfoundry.com/white-paper/academic-video-tipping-point-preparing-your-campus- future

  Beaudoin, P. (2014). 6 ways to be a better online teacher. Retrieved from http://campustechnology.com/Articles/2014/03/26/6-Ways-to-Be-a-Better-Online- Teacher.aspx?Page=1

  Guo, P. J., Kim, J., & Rubin, R. (2014). How video production affects student engagement: An empirical study of MOOC videos. Retrieved from http://pgbovine.net/publications/edX-MOOC-video-production-and- engagement_LAS-2014.pdf

  Preston, G., Phillips, R., Gosper, M., Mcneill, M., Woo, K., & Green, D. (2010). Web-based lecture technologies: Highlighting the changing nature of teaching and learning background: WBLT and the changing university context. Australasian Journal of Educational Technology, 26(6), 717–728.

  Yousef, A. M. F., Chatti, M. A., & Schroeder, U. (2014). Video-based learning :A critical analysis of the research published in 2003-2013 and future visions. In eLmL 2014: The Sixth International Conference on Mobile, Hybrid and On-line Learning (pp. 112–119). Retrieved from http://www.thinkmind.org/download.php?articleid=elml_2014_5_30_50050

  Gorissen, P., Bruggen, J. Van, & Jochems, W. (2012). Students and recorded lectures: Survey on current use and demands for higher education. Research in Learning Technology, 20(1063519), 297–311.

  Filius, R., & Lam, I. (2009). Rapport evaluatie weblectures Universiteit Utrecht. Utrecht.

  Reece, R. J. (2013). Lecture capture at the university of Manchester. Manchester. Retrieved from http://www.tlso.manchester.ac.uk/media/services/tlso/content/files/Lecture capture supporting document.pdf

  Filius, R., & Lam, I. (2010). Ervaringen met weblectures. OnderwijsInnovatie, (March), 30–34. Retrieved from http://www.ou.nl/Docs/TijdschriftOI/OI1_2010 maart_ONDERZOEK_ervaringmetweblectures.pdf

  Nashash, H. Al, & Gunn, C. (2013). Lecture capture in engineering classes: Bridging gaps and enhancing learning. Educational Technology & Society, 16(1), 69–78.

Goede en praktische overzichtsartikelen (open)

1. Hansch et al. 2015.

2. Woolfit, Z. 2015